Deze website is bedoeld om onze leden te informeren over de actuele stand van zaken

Opmerkingen zijn welkom

Opmerking

Onderstaand reglement wordt gehanteerd in moeilijke gevallen. De wedstrijdsecretarissen beslissen samen.

Voorgifte tabel 1e klasse

1a vs 1b 0-1 1b vs 1c 0-1 1c vs 2a 0-1
1a vs 1c 0-2 1b vs 2a 0-2 1c vs 2b 0-2
1a vs 2a 0-3 1b vs 2b 0-3 1c vs 2c 0-3
1a vs 2b 0-4 1b vs 2c 0-4 1c vs 3a 0-4
1a vs 2c 0-5 1b vs 3a 0-5 1c vs 3b 0-5
1a vs 3a 0-6 1b vs 3b 0-6 1c vs 3c 0-6
1a vs 3b 0-7 1b vs 3c 0-7  
1a vs 3c 0-7    

Voorgifte tabel 2e klasse

2a vs 2b 0-1 2b vs 2c 0-1 2c vs 3a 0-1
2a vs 2c 0-2 2b vs 3a 0-2 2c vs 3b 0-2
2a vs 3a 0-3 2b vs 3b 0-3 2c vs 3c 0-3
2a vs 3b 0-4 2b vs 3c 0-4  
2a vs 3c 0-5    

Voorgifte tabel 3e klasse

3a vs 3b 0-1 3b vs 3c 0-1  
3a vs 3c 0-2    
     

Bekerreglement

Artikel  1:

Er wordt jaarlijks door de MWTB een
bekercompetitie voor teams georganiseerd.

Artikel  2:

Op de bekercompetitie is, voor zover als mogelijk, het competitiereglement MWTB van toepassing.

Artikel  3: 

Dit reglement kan echter, van het in art.2 bedoelde, afwijkende bepalingen bevatten.

Artikel  4: 

In de MWTB- bekercompetitie zijn alleen speelgerechtigde competitieleden van de MWTB tot deelname gerechtigd.

Artikel  5:

De deelnemende teams mogen samengesteld zijn met leden uit verschillende klassen, met dien verstande dat zij lid zijn van een en dezelfde vereniging.

Artikel  6:

a : Een deelnemend team bestaat maximaal uit 5 spelers [inclusief reserve], waarvan er drie per wedstrijd speelgerechtigd zijn.
b : Tot elk team mag n (bij naam) vastgestelde invaller behoren die al als vaste speler bij een ander team ingedeeld is.
c : Een vastgestelde invaller kan maar bij n team ingedeeld zijn.

Artikel  7:

Een deelnemend team blijft de gehele bekercompetitie ongewijzigd. Ook het inzetten van invallers, buiten de vastgestelde [zie art.6b], is niet toegestaan.

Artikel  8:

De wedstrijden worden door de competitieleiding over de na- en voorjaarscompetitie
verdeeld.

Artikel  9: 

De wedstrijden worden door het bestuur bij loting vastgesteld.

Artikel 10:

In principe speelt het eerst uitgelote team een thuiswedstrijd, echter kan om
organisatorische redenen hiervan worden afgeweken door wedstrijdleiding of vereniging.

Artikel 11:

De verenigingen zijn verplicht de wedstrijd in de vastgestelde speelweek te spelen.

Artikel 12:

Als een team op de vastgestelde speeldatum niet opkomt, wordt het betreffende team als verliezer aangewezen.

Artikel 13:

Om het klassenverschil te minimaliseren zal een ‘glijdende handicap’ gehanteerd worden in de individuele puntentelling. Spelers zijn per klasse verdeeld in A, B of C. A staat voor 67% of hoger, B staat voor 34 t/m 66% en C staat voor 33%.
Per verschil in klasse/letter wordt er 1 punt voorgift gegeven met een maximale punten voorgift van 7 punten.

Artikel 14:

Om geen beslissing te hoeven forceren, zal bij de bekerwedstrijden het dubbelspel
vervallen.

Artikel 15:

De winnaars van een gespeelde ronde gaan over naar de volgende ronde, de verliezers zijn voor verdere deelname uitgeschakeld (knock-out systeem). Uitgezonderd de vastgestelde invaller, deze valt buiten deze regel.

Artikel 16:

De finale zal in de accommodatie van n in de finale spelende teams gespeeld worden, dit mogen zij onderling bepalen. Bij geen overeenstemming zal bij loting, voorafgaande aan de bekercompetitie, door het MWTB bestuur het thuisspelende team vastgesteld worden.

Artikel 17:

De speelaccommodatie zal tijdens de finale voor geen enkel ander doel gebruikt mogen worden.

Artikel 18:

De arbitrage van de finale wedstrijd zal door neutrale scheidsrechters verzorgd worden.

Artikel 19:

De prijzen bestaan uit bekers voor de eerste en de tweede plaats.
Bovendien zal aan de ‘eerste prijs winnaar’ een wisselbeker ter hand gesteld worden.
Deze beker zal behouden mogen blijven door het team dat driemaal achtereen of vijfmaal in totaal de eerste prijs heeft behaald.
Voor elke finalist is er een persoonlijk aandenken.

Artikel 20:

De wisselbekerwinnaar, die de beker niet mag behouden(zie art.19), zal er voor zorg dragen, dat de beker tijdig en in goede staat vr de volgende finale ingeleverd wordt bij de wedstrijdleiding.

Artikel 21:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur MWTB.